Winter in Drenthe

Vereniging Paardentoerisme Drenthe

Secretariaat

Alja Scholing, Meppen  Tel. (0591) 37 15 43  E-mail

Contact, informatie algemeen

De Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) bestaat sinds 2002 en wil meer bekendheid geven aan de provincie Drenthe als hippische provincie.. Zij doet dit onder andere door gezamenlijke promotie via een website en social media, het plaatsen van advertenties en o.a.  aanwezig zijn op plattelandsfairs.

Een andere kerntaak van de VPD is belangenbehartiging voor alle menners en ruiters die gebruik maken van het Drentse buitengebied. Contacten leggen en onderhouden met organisaties en instellingen die invloed hebben op het paardentoerisme en het buitengebied in Drenthe. Zoals Overheden, Staatsbosbeheer en Recreatieschap.