Zwemmen met paarden in een waterplas

VPD blij met hippische aanpak provincie Drenthe.

Geplaatst op: donderdag 14 juli 2016

De Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) juicht het toe dat de provincie Drenthe nu aan de slag gaat om de hippische vrijetijdseconomie te versterken. In juli 2016 hebben de politieke partijen in Provinciale Staten hierover unaniem een motie aangenomen. De opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten is om in de zomer van volgend jaar met een meerjarenplan te komen dat erop gericht is het paardentoerisme in Drenthe verder vooruit te helpen. Als eerste prioriteit geldt het zorgen voor verbetering van het netwerk van ruiterpaden en een goede bewegwijzering hiervan.

Het initiatief van Provinciale Staten van Drenthe sluit goed aan bij de resultaten van de VPD-enquête die in april van dit jaar zijn gepubliceerd. Slechts 8% gaf aan de Drentse ruiter- en menroutes ‘uitstekend’ te vinden. 57% noemde ze ‘goed’, 30% ‘matig’ en 5% ‘slecht’.

De provinciale aanpak is erop gericht om samen met hippische organisaties en andere betrokken partijen, waaronder de gemeenten, te werken aan een concreet meerjarenplan. Een breedschalige aanpak biedt veel kansen om tot een degelijk resultaat te komen. Als VPD wensen we de betrokken ambtenaren en de provinciale bestuurders veel succes!

 


Meer nieuws