Buitenrit langs de waterkant

Nieuwe website online

Geplaatst op: donderdag 16 juli 2015

Om het paardentoerisme in Drenthe extra te stimuleren en nog meer gasten te ontvangen op de ledenbedrijven van de Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) is het beleid herzien en aangescherpt. In hoofdlijnen is dit vastgelegd in de vernieuwde visie en missie. Het accent ligt nu op de kerntaken promotie en belangenbehartiging. De uitvoering ervan is belangrijk evenals de communicatie erover met alle doelgroepen die ermee te maken hebben.

Recreatieve paardenbedrijven die zijn aangesloten bij de VPD onderscheiden zich door te voldoen aan een viertal eisen. Naast kwaliteitsnormen voor de voorzieningen worden voorwaarden gesteld aan de veiligheid op de bedrijven, het paardenwelzijn en de gastvrijheid van de eigenaren en hun medewerkers.

De aangescherpte koers van de VPD is vastgelegd op de nieuwe website www.paardenprovincie.nl. Deze vriendelijk ogende digitale informatiebron laat ook veel foto’s en videootjes zien met paarden in de Drentse natuur. Tevens is het nieuwe logo van de VPD op de site aangebracht. Dit straalt Drenthe uit als dé paardenprovincie van Nederland.

De aanleiding om het beleid van de vereniging te herzien was tweeledig. Enerzijds door adviezen van een HBO-student Communicatie die voor de VPD een afstudeerproject uitvoerde en anderzijds na lezing van het onderzoeksrapport over de economische betekenis van de hippische sector in Drenthe. Deze verzameling van informatie vond plaats op verzoek van het Hippisch Platform Drenthe. De provinciale overheid zorgde voor de financiering.

Het rapport toont aan dat Drenthe op hippisch gebied een prominente rol speelt. Een omzet van 230 miljoen euro op jaarbasis, jaarlijks 450 paardensportevenementen, circa 54.000 hippische vakantiegangers per jaar van wie 10.000 een eigen paard meenemen en één op de negen Drenten die zelf paardrijden.

De uitkomsten bevestigen dat het paardentoerisme in Drenthe een waardevolle bedrijfstak is. De VPD pleit er daarom voor de positie van deze sector verder te versterken en de paardenprovincie scherper te promoten in de rest van het land. Het is wenselijk dat bedrijven, organisaties en overheden die een rol spelen in de hippisch recreatieve sector beter met elkaar gaan samenwerken om meer gasten met of zonder eigen paard naar Drenthe te halen. Ook belangrijk is het om door de natuurgebieden en landschappen een knooppuntennetwerk voor ruiters en menners aan te leggen. Verder is behoefte aan meer kennis op het gebied van vraag en aanbod van paardentoeristen. Wat zoeken zij in Drenthe en wat hebben de bedrijven en organisaties in de de provincie te bieden? Een enquête onder hippische gasten is gewenst om hieraan de nodige invulling te geven.

Voor meer informatie: Sjoerd Dijkstra, voorzitter VPD. Tel 06 – 50 94 90 30.


Meer nieuws