Concours met tuigpaarden

Opnieuw is er een start gemaakt met de Hondsrugtrail

Verschillende instanties zijn bezig met het ontwikkelen van de hondsrug trail. 

zie de afbeelding