Zwemmen met paarden in een waterplas

Participatiewet Paardvriendelijk in Drenthe

Geplaatst op: vrijdag 8 mei 2015

Voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is er op 1 januari van dit jaar nogal wat veranderd. De Participatiewet is in werking getreden. Niet meer het rijk, maar de gemeenten proberen nu gehandicapten aan werk te helpen. En dan vooral aan banen in het bedrijfsleven. Maar ook overheden zelf gaan hieraan meedoen. Tienduizenden mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking moeten in de komende jaren een arbeidsovereenkomst krijgen. De oude wetgeving op dit gebied is komen te vervallen en de rijksoverheid denkt hiermee honderden miljoenen euro’s te kunnen besparen. Dit past in het beleid van de regering om op diverse terreinen forse bezuinigingen door te voeren. Zo ook bijvoorbeeld bij de financiering van recreatieve voorzieningen in natuurgebieden. Organisaties als Staatsbosbeheer krijgen aanzienlijk minder subsidies uit de Haagse pot.

De besturen van de provincie Drenthe en van de twaalf gemeenten zijn niet gelukkig met deze situatie. Natuurorganisaties krijgen geldgebrek en kunnen minder doen om de flora en fauna gebieden goed te onderhouden. En het doorvoeren van vernieuwingen is ook niet meer zo makkelijk.  

De Drentse bestuurders van de provincie en de gemeenten zijn zich hier heel goed van bewust. En daarom hebben ze er gezamenlijk voor gekozen drie jaar achtereen geld uit te trekken voor Staatsbosbeheer in  Drenthe. In totaal anderhalf miljoen euro. Dit is bestemd voor het onderhouden en beheren van de natuurgebieden.

Er vindt momenteel nog overleg plaats over de exacte besteding van deze gelden. Belangrijk hierbij is dat bossen en natuurgebieden in Drenthe de komende jaren gratis toegankelijk blijven. Ook voor ruiters en menners . Het vorig jaar geopperde idee om verplichte toegangspasjes in te voeren voor hippische recreanten, gaat voorlopig in Drenthe vast en zeker niet gebeuren.

Met dank aan het initiatief van de provinciale en gemeentelijke bestuurders. Met hun besluit om drie jaar achtereen de portemonnee open te trekken, kan het paardentoerisme in Drenthe goed op de been blijven. En de paarden ook. Want met de bijdrage van 500.000 euro per jaar gaat Staatsbosbeheer onder andere paden onderhouden en beheren. Zo blijven die in goede conditie en ook gratis toegankelijk voor paarden en pony’s.

Om het werk in de natuurgebieden te kunnen doen, is personele inzet nodig. Medewerkers die de bossen en heidevelden gaan onderhouden. Hier ligt een prachtige kans voor de gemeenten om mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking hierbij in te schakelen. De nieuwe sociale wet maakt dit mogelijk. En het effect ervan is dan tweeledig: de gehandicapte medemens kan aan de slag en de viervoeters in Drenthe blijven stappen, draven en galopperen over goed verzorgde paden door de natuur. Zo krijgt de Participatiewet in deze provincie een mens- en paardvriendelijke uitwerking!  

 

Sjoerd Dijkstra,

voorzitter Vereniging Paardentoerisme Drenthe.

(www.paardenprovincie.nl)

 

Reageren? Stuur een e-mail naar: E-mail


Meer nieuws