Zwemmen met paarden in een waterplas

Oudste indoor concours is terug

Geplaatst op: zondag 29 mei 2011

Nieuwe organisatievorm stevigeHet bestuur van het Noordelijk Internationaal Concours Hippique Assen heeft gekozen voor een nieuwe organisatievorm voor het oudste indoor concours hippique van Nederland, het NIC Assen.
Door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met NIC BV en door de definitieve toezegging van een groot aantal sponsors, is niet alleen de editie NIC Assen 2011 gegarandeerd, van 19 tot en met 23 oktober 2011, maar is ook de toekomst van het concours zeker gesteld.

 

Vanaf dit jaar zal de sportieve organisatie in handen worden gelegd van NIC BV, een werkmaatschappij van Circle Assist, bestaande uit de heren Rogier van Iersel en Rob Jansen. Zij hebben veel ervaring met het organiseren en faciliteren van concoursen in binnen- en buitenland. NIC BV garandeert een in sportief en organisatorisch opzicht hoge kwalitatieve uitvoering van het enige internationale indoor 3-sterren concours dat het Noorden nog rijk is.
Het concours zal net als in 2009 worden gehouden in de TT Hall, die in dat jaar de optimale accommodatie voor dit paardensportevenement is gebleken.

De garantie dat NIC Assen 2011 doorgaat is vooral te danken aan een groot aantal bedrijven dat toezeggingen heeft gedaan om het oudste internationale indoor concours hippique van Nederland te ondersteunen. Daaronder veel vertrouwde, maar gelukkig ook veel nieuwe. Het evenement biedt namelijk vele mogelijkheden voor bedrijven zich via het concours op unieke wijze te profileren.
Op dit moment worden er nog steeds inspanningen gepleegd om nog meer nieuwe sponsors aan het concours te verbinden. Ook de directie van de TT Hall heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen. Dat reeds in dit stadium kan worden aangekondigd dat NIC Assen 2011 er zal komen.

Max Becherer, voorzitter van de organisatie, "Wij weten dat het NIC Assen dankzij de historie diep geworteld is in de hippische wereld. Het cancelen in 2010 heeft niet meer en niet minder dan een schokgolf veroorzaakt. Er hebben zich toen nieuwe mensen gemeld die zich met ons hebben ingezet de continuïteit van dit topsportevenement te waarborgen. Door de samenwerking aan te gaan met NIC BV blijft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het NIC Assen in zijn totaliteit bij het bestuur, maar zijn vele andere verantwoordelijkheden gedelegeerd

Het NIC Assen heeft enkele ambassadeurs in de personen van de topamazone uit de dressuur Adelinde Cornelissen en de Nederlandse en noordelijke springtopper Jur Vrieling. Zij melden beiden bijzonder verheugd te zijn dat het grote noordelijke internationale indoor paardensportevenement opnieuw op de kalender staat. “Er is niets mooiers dan in de eigen regio, voor eigen publiek, te kunnen rijden”.

De bekende motorcoureur Wil Hartog, winnaar van de 500cc van de Dutch TT 1977, en eveneens een groot paardensportliefhebber, heeft zich ook achter het concours NIC Assen geschaard. Hij onderstreept het belang van topsport op deze bijzondere locatie.
Daarnaast benadrukt ook oud-Europees kampioen Johan Heins, die is toegetreden tot het bestuur van NIC Assen om de sportieve kwaliteit van het evenement te bewaken, de positieve uitstraling van het concours op de regio.
Het is bijzonder om in de TT Hall te kunnen tonen hoeveel kwaliteit het Noorden in huis heeft op paardensportgebied.

Kijkend naar de historie dan moet het bestuur van NIC Assen constateren dat er vanaf het eerste begin een nauwe samenwerking is geweest met de eigenaar van de ruimte waarin het evenement werd gehouden.
Werd begonnen met een onderlinge springwedstrijd tussen de ruiters die in de decembermaand kwamen trainen bij de familie Barlagen in de Groninger Reiderwolderpolder. Hun schuur diende als wedstrijdaccommodatie. Daarna werd verhuisd naar de stro opslagloodsen van de strokarton fabriek de Eendracht in Appingedam. Een bedrijf waarmee de paardrijdende akkerbouwers uit Groningen nauwe banden onderhielden en die zijn naam dan ook leende aan de stichting Paardensport de Eendracht die vele jaren dit internationale concours hippique organiseerde.
De overstap naar Zuidlaren werd gemaakt op voordracht van het stichtingsbestuur van de Prins Bernhard Hoeve die dit concours in de eerste plaats zag als een middel om de hallen in de publiciteit te brengen en in allerlaatste instantie als bron van inkomsten.
Met de overstap naar Assen is deze traditie hersteld want de basis van de samenwerking is de driehoek die is ontstaan uit de samenwerking tussen enerzijds het bestuur van de stichting NIC Assen en anderzijds Circle Assist, maar ook in de samenwerking met het management van de TT Hall als volwaardige partner. De samenwerking tussen deze drie partijen vormt de hechte basis voor het NIC Assen 2011 en in de verre toekomst.

Notariaat Ed Engelen uit Smilde en Sluyter Advocaten uit Assen hebben het bestuur ondersteund bij de totstandkoming van de samenwerkings-overeenkomst met en bij de oprichting van NIC BV.

Het komende concours hippique NIC Assen vindt plaats van 19 tot en met 23 oktober 2011. Kijk voor meer informatie op www.nichassen.nl.
 


Meer nieuws