Zwemmen met paarden in een waterplas

Meedenksessie voor men- en ruiterpaden in Noordoost-Drenthe

Geplaatst op: maandag 1 oktober 2012

Het Recreatieschap Drenthe organiseert maandagavond 1 oktober een meedenk-bijeenkomst over men- en ruiterpaden in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Gebruikers van deze paardenroutes zijn van harte welkom om mee te praten om 19.30 uur in de Boerhaarshoeve, Schoonloërstraat 49 te Grolloo.

Het Recreatieschap Drenthe wil samen met de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en Staatsbosbeheer deze routes inventariseren op:
• de verbindingen tussen de natuurgebieden;
• de aansluiting op de men- en ruiterroutes vanuit maneges, pensionstallen e.d.;
• aanwezige knelpunten zoals wildroosters, hekken, omheiningen of andere obstakels.
 

Doel is om inzicht te krijgen in het aanbod en de kwaliteit van de men- en ruiterpaden. Op basis hiervan kunnen vervolgens gemeenten en terreinbeheerders later keuzes maken voor eventuele aanpassing van het padennetwerk. Voor de overige gebieden in Drenthe is deze inventarisatie al opgeleverd. Dit heeft geleid tot nieuw kaartmateriaal en op sommige plaatsen aanpassingen van de routes.

Drenthe is een aantrekkelijk gebied voor de recreatieve menner en ruiter. Zowel inwoners van en rondom het gebied als toeristen, maken gebruik van de aanwezige men- en ruiterpaden en routes. Het is dan ook van belang om het padennetwerk up to date, aantrekkelijk en toegankelijk te houden. Drenthe is tenslotte dé paardenprovincie van Nederland.

U kunt uw aanmelding z.s.m. doorgeven via e-mail info@recreatieschapdrenthe.nl, of telefonisch aan mevrouw G. Winter van de Grontmij Assen, tel: 0592-338835.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Meer informatie over de bijeenkomst: Recreatieschap Drenthe, mw. H. Mulder, tel. 0521-593210 of per mail hmulder@recreatieschapdrenthe.nl
 


Meer nieuws