Buitenrijden in Drenthe

Hippisch Cafe De Wolden

Geplaatst op: dinsdag 21 juni 2011

UITNODIGING

Zuidwolde, 9 juni 2011

Hippisch Café over ruitertoerisme en paarden in het landschap
Stichting CH De Wolden en de gemeente De Wolden organiseren ook dit jaar weer
gezamenlijk een Hippisch Café. Deze keer staan de thema’s ruitertoerisme en paarden in het
landschap centraal. Iedereen met belangstelling voor deze onderwerpen is van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 juli aanstaande van 15.00 tot circa 17.00 uur
op het terrein van het internationale Concours Hippique De Wolden in Veeningen.
De gemeente De Wolden heeft initiatief genomen voor het Hippisch Café omdat zij De Wolden
graag profileert als paardengemeente. De hippische sector is vanouds sterk vertegenwoordigd
in het gebied. Paarden vormen een bron van ontspanning, voor zowel eigen inwoners (sport
en hobby) als voor toeristen. Daarbij is de paardensector een economische motor voor de
regio. Ook vindt de gemeente sport en sportbeoefening belangrijk voor de leefbaarheid.
Er is een interessant programma samengesteld met volop ruimte voor discussie met de
sprekers. Daarna is er gelegenheid om informeel onder het genot van een drankje door te
praten. Ook kunnen de gasten genieten van de verschillende springrubrieken.
 

Programma Hippisch Café 2011
14.45 - 15.00 Ontvangst
15.00 - 15.05 Welkom door Peter Snijders
                         Burgermeester Gemeente De Wolden
15.05 - 15.10 Inleiding Dagvoorzitter
                          Jan Melisse, Voorzitter Toeristisch platform De Wolden
15.10 - 15.30 Project “Paarden in het Landschap”, gericht op landschappelijke
                          inpassing van paardenhouderijen, start 2009: de tussenstand.
                          Marjolein Samponius & Rinck Zevenberg, SBNL
15.30 - 15.45 Presentatie uitkomst onderzoek knelpunten en

                          verbeterpunten men- en ruiterpaden Zuidwest Drenthe
                          Hilda Mulder, Recreatieschap Drenthe
15.45 - 16.05 Drenthe, een paardenparadijs op vier benen.
                         Kansen en gemiste kansen.
                          Sjoerd Dijkstra, Voorzitter Vereniging Paardentoerisme Drenthe

16.05 - 16.25 Vragen en afsluiting plenaire deel
                         Peter Snijders en Jan Melisse
Tot ca. 17.00 Borrel met hapje en drankje
 

Aanmelden
Wie zich wil aanmelden kan dat doen door een email te sturen aan E.
gemeente@dewolden.nl
. Aan de deelname aan het Hippisch Café en toegang tot CH De
Wolden zijn voor u geen kosten verbonden. Voor meer informatie over het programma van
CH De Wolden kunt u terecht op www.chdewolden.nl.


Meer nieuws