Zwemmen met paarden in een waterplas

Drents water goed voor paardentoerisme

Geplaatst op: woensdag 12 juni 2013

Water is een eerste levensbehoefte. Als mensen kunnen we er niet zonder. Maar ook dieren hebben water nodig om in leven te blijven. Een paard bijvoorbeeld 25 à 30 liter per dag om de dorst te lessen. Water staat wereldwijd hoog op de agenda. En vaak ook komt het thema in de publiciteit. Overstromingen halen bijna altijd de voorpagina van kranten en zijn de opening van nieuwsrubrieken op radio en tv.

Iets minder in het oog springend zijn de zorgen over de watervoorziening op langere termijn. Daar horen, zien en lezen we minder over. Maar achter de schermen is wel veel te doen over zaken als verdroging van de bodem en de waterkwaliteit. Meer dan één miljard mensen in de wereld hebben geen schoon drinkwater tot hun beschikking. Dramatisch. Niet voor niets dat de Verenigde Naties in hun millenniumdoelstellingen zeggen dit probleem te willen aanpakken. Voor 2015 moet het aantal mensen zonder veilig drinkwater zijn gehalveerd.

Water is ook een speerpunt in de recreatieve sector. En dat niet alleen in de waterprovincie Friesland. Ook Drentse belangenorganisaties en bestuurders vinden het belangrijk om het watertoerisme te stimuleren. Deze zomer volgt de voltooiing van een rondje per boot door de provincie. Zodra de werkzaamheden aan het kanaal van Erica naar Ter Apel zijn afgerond, is de vaarroute compleet. Watersporters kunnen dan langs de oostgrens van de provincie Drenthe naar de stad Groningen varen en vervolgens via Assen, Dieverbrug, Meppel en Hoogeveen terug naar Ter Apel. Bovendien zorgt de nieuw te ontsluiten vaarroute ervoor dat de Duitse wateren makkelijker bereikbaar zijn voor Nederlandse watertoeristen en omgekeerd.
In de zomermaanden is de Drentse Hoofdvaart een geliefde en druk bevaren route. Dagelijks zijn honderden bootjesmensen hier op doortocht. Tussen Smilde en Meppel is het vaak extra druk omdat dit tracé onderdeel is van de befaamde Turfroute. Deze recreatieve vaarroute ligt grotendeels in Zuidoost-Friesland, maarloopt ook door een stukje van Drenthe en Overijssel.

Hoewel Drenthe buiten de provincie bekend staat als een droog gebied met veel bos, heide en zandverstuivingen is water hier beslist geen derderangs product.Integendeel. Op alle niveaus is er ruim aandacht voor. Drinkwater is van onberispelijke kwaliteit, maar ook oppervlaktewater kan de toets der kritiek goed doorstaan. Mens en dier varen er wel bij.

Zo’n vijftig jaar geleden was ik er nog niet van overtuigd dat we in Nederland zulk goed water hadden. Ik herinner mijhet volgende voorval uit mijn jonge jaren. Op de rug van een paard reed ik van onze boerderij naar de smid om nieuwe hoefijzers te laten aanmeten. Onderweg kwam ik langs het plaatselijke café. De uitbater was druk bezig biervaten schoon te maken en had een paar emmers met pils om zich heen staan. Hij vroeg of het paard misschien dorst had en hield de merrie het gerstenat voor. Binnen de kortste tijd was de emmer leeg. De caféhouder informeerde of ik misschien ook een biertje wilde drinken. Het antwoord was: “Nee, geen alcohol, want ik moet nog rijden.”
Anno 2013 zet ik een paard beslist geen bier meer voor. Nu ben ik er zeker van dat de waterkwaliteit in alle opzichten helemaal top is.Een weldaad, zeker ook voor paardentoeristen in Drenthe!

 

Sjoerd Dijkstra,
voorzitter Vereniging Paardentoerisme Drenthe.
sjoerd-dijkstra@home.nl


Meer nieuws