Buitenrijden in Drenthe

Opnieuw is er een start gemaakt met de Hondsrugtrail

Verschillende instanties zijn bezig met het ontwikkelen van de hondsrug trail. 

zie de afbeelding

Overeenkomst getekend met recreatieschap en paarden provincie

Onderzoek naar mogelijkheid ruiterpaden in het Bargerveen met o.a. @JansdeVries , staatsbosbeheer, @Recreatieschap en @paardprovincie, paardenprovincie Overeengekomen en ondertekent. 12 juli...

Meer informatie »