Buitenrit langs de waterkant

Aandacht voor het buitenrijden

KNHS wil buitenrijden stimuleren

Een uitgebreid artikel verscheen in Paard en Sport, het Paarden magazine van de KNHS van het voorjaar 2017.

Vrij ruiteren Vrij ruiteren

Frisse lucht, fluitende vogels en een blij paard. Wie wil dat nou niet. Daarom zet de KNHS zich de komende jaren in voor het buitenrijden. Samenwerking en actief contact met de terreinbeheerders en de verschillende instanties zijn daarom belangrijk. Ook wil men zich inzetten voor het openhouden van de verschillende natuurgebieden.

In Drenthe?

Zoal wij al eerder melden, wil de provincie zich dit jaar ook hiervoor inzetten en als eerste prioriteit geldt het zorgen voor verbetering van het netwerk van ruiterpaden en een goede bewegwijzering hiervan. De VPD is blij omtrent deze ontwikkelingen. Verschillende organisaties zoals recreatieschap, SBB, de regioconsulent van De KNHS en ook de VPD zijn met elkaar in gesprek om Drenthe als beste paardenprovincie te behouden. Het blad Paard en Sport ligt te koop in de winkels en leden ontvangen het thuis